Google+

Zürih Saat Farkı

35429 Mar 2016Lokasyon Detay

Zürih (UTC+1) ile Türkiye (UTC+2) arasında 1 saat zaman farkı vardır. Zürih, Türkiye’den bir saat geridedir. Yani, Türkiye’de saat 12.00 iken Zürih’de 11.00’dir.

Zürih ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-