Litvanya’nın Ekonomisi

Küçük ama sürekli gelişen bir ekonomiye sahip olan Litvanya, Baltık Devletleri arasında ekonomisi en gelişmiş ülkedir. Özellikle 2004 yılından sonra büyük bir atılım gösteren Litvanya her yıl ortalama yüzde 7’lik bir büyüme göstermiştir. Ülkedeki ekonomik faaliyetlerinin büyük bir bölümünü hizmet ve sanayi sektörü oluşturur. Tarıma dayalı ekonominin oldukça düşük olduğu Litvanya’da bu oran %5 civarlarındadır. İhracat ve ithalatının %80’ini Avrupa ülkeleri ve Rusya ile gerçekleştiren bu Baltık devletinde işsizlik oranı ise yüzde 4,7’dir.