Guatemala’da Din ve İnanç

Guatemala kolonyel dönemden itibaren bir Hristiyan ülkesi olmuştur. Fakat bunun içeriği sosyal ve politik dengesizlikler sebebiyle değişime uğramıştır. Hristiyan nüfus içinde Protestanların baskın olduğu Guatemala’da Katolik ve Ortodoks nüfus da yoğundur. Ayrıca Maya kültüründen kalma bir takım ritüeller ve seremoniler de hala sürdürülmektedir.