Karadağ’ın Kısa Tarihi

Sovyetler Dönemi’nde Yugoslavya’nınaltıcumhuriyetindenbiri olan Karadağ, Yugoslavya’nın parçalanmasının ardından 2003’te Sırbistan’la birlikte Yeni Yugoslavya’ya katılmıştır. Fakat bundan üç sene sonra 2006’da yapılan bir referandumla Sırbistan’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiştir. 2008 senesinde Avrupa Birliği’ne başvuran Karadağ henüz bu konuda onay almamıştır.