Hırvatistan Nerededir?

Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan Hırvatistan, AdriyatikDenizi ve İtalya’nın doğusundadır. Slovenya’nın kuzeybatısındaki ülkenin kuzeyinde Macaristan, güneydoğusunda BosnaHersek, doğusunda Sırbistan ve güneyinde Karadağ vardır.