Hırvatistan’ın Kısa Tarihi

6. yüzyılda Yunan kolonilerinin Dalmaçya bölgesinde sömürge kurup yollar inşa ettiği Hırvatistan bir süre Slavik kabilelerin ev sahipliği yaptığı bir bölge olduktan sonra Bizans Devleti’nin topraklarına katılmıştır. Tarih boyunca Macar, Venedik, Avusturya istilalarına uğrayan ülke uzunca bir süre Osmanlı toprağı olarak kalmıştır. Bu sebeple Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz kültürünün iç içe geçtiği Hırvatistan, 2. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya’nın bir parçası iken 25 Haziran 1991’de Yugoslavya’dan ayrılan Hırvatistan 8 Ekim 1991’debağımsızlığınıilanetmiştir. Bu dönemde Sırplarla savaşan ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyan devlet Almanya’dır. Bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 yıl süren iç savaşın da yaşandığı Hırvatistan, 2013senesindeAvrupaBirliği’nekatılmıştır