Guatemala’nın Kısa Tarihi

2013-12-05-Tikal.jpg

Guatemala’nın tarihi M.Ö. 2500’lere kadar dayanmaktadır. Arkeolojik çalışmalar Guatemala bölgesinde yaşayan avcı ve toplayıcı topluluklar olduğunu göstermektedir.

Dünyanın en eski topluluklarından Mayalara ev sahipliği yapan Guatemala’nın Peten bölgesi Mayalara ait en eski kalıntıların bulunduğu bölgedir. Maya İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından da Maya köklerinden gelen pek çok topluluğun yaşadığı Guatemala 1519 ile birlikte İspanyolların istilalarına ve sömürge faaliyetlerine maruz kalmıştır. 15 Eylül 1821 tarihine dek İspanya’ya bağlı olan ve bununla mücadele ülke bu tarihte bağımsızlığını ilan etmiştir. Fakat bu tarihle beraber kolonyel hareket tam olarak son bulmuştur denemez, ülkenin farklı bölgelerinde mücadeleler devam etmiştir. 1847 tarihinde tam bağımsızlığını ilan edilen ülkenin ilk başkan olarak Carrera geçmiştir. Bu tarihlerde de ülkede sıkıntılar devam etmiştir çünkü Carrera’nın muhafazakâr yönetimi tepki çekmiştir.

1871 yılında liberal dönemin başladığı Guatemala’da Justo Rufino Barrios bu harekete öncülük etmiştir. Bu dönemde kahve ticaretiyle ekonomisi de güçlenen ülkede siyasi istikrarsızlık sürmüştür. 1944 senesinde yaşanan devrimle ülkede pek çok reform uygulanmış olsa da sonuçtan memnun olmayan halk sivil savaşa girmiştir. Bu savaş döneminde Rio Negro katliamı gibi kanlı bir süreç yaşanmıştır. Guatemala’daki savaşın bitişi 1996 senesine denk gelir. Bu tarihten itibaren ülkedeki savaşa dair pek çok kitap yazılmış ve belgesel çekilmiştir. Barışın gelmesinden bu yana ekonomik anlamda yükselişe geçen Guatemala hala yaralarını sarmaktadır.