İsviçre’de Din ve İnanç

İsviçre hükümeti tarafından kabul edilmiş resmi bir din yoktur. Yine de Hristiyan nüfusun çoğunluğu oluşturduğu ülkede Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi tanınmaktadır. Katoliklerin nüfusun yüzde 71’ini oluşturduğu ülkede bunu Reformcular yüzde 38, Ortodokslar yüzde 26 ile takip eder. Ayrıca Müslümanlık, Budizm, Hinduizm ve Yahudilik de ülkede azınlıkların sahip olduğu inançlardır.