Hollanda Nerededir?

Hollanda, kuzey ve batıda KuzeyDenizi, güneydeBelçika, doğuda ise Almanya ile komşudur.