İzlanda'da Din ve İnanç

Yüzde 95,6 gibi bir oranla halkın büyük kısmı Hıristiyanlığın Evangelistmezhebine bağlı olan İzlanda'da geri kalan kısmının yüzde 3,7 Protestan, yüzde 0,7’si ise Katoliktir. İzlanda nüfusunun yüzde10'u ateist olduklarını, yüzde 31'i ise inançlı olmalarına rağmen dindar olmadıklarını söyler.