Irak’ta Din ve İnanç

70dc0cf04f8bdb5bfc1ffb31dcb07197.jpg

Yüzde 97’si Müslüman olan Irak halkının yüzde 60-65'i Şii Müslümanlardan, yüzde 32-37’si ise Sünni Müslümanlardan oluşmaktadır. Ülkede Hıristiyanlar da yaşamaktadır. Katolik olan bir kısım Araplar, Ortodoks olan Ermeniler, kendi kiliselerine bağlı olan Süryani ve Yezidiler vardır. Bunlar dışında ülkede Yahudiler ve ilkel din olan Asuriler de yaşamaktadır.