Şili'nin Kısa Tarihi

Interesting-Facts-About-Chile3.jpg

Amerika kıtasını Antartikaile sınırı olan Drake Boğazı’ndan geçen Macellan 1520 yıllarında bölgede bulunan ilk Avrupalı olduğu varsayılır. Bundan önce bölgede ağırlıklı olarak Mapuche grubunun yer aldığı ve yukarı bölgelerde “İnka İmparatorluğu” ile savaş halinde olduğu bilinmektedir. Fakat İnka saldırıları Maule Nehri Savaşı’yla tahminen 1490 yıllarında Mapucheliler tarafından durdurulur. Bunun akabinde ülke 1535 yılında ilk Avrupalı keşifçiler – daha doğrusu altın arayıcıları – tarafından Diego de Almagro liderliğinde işgal edilir.

Şili tam anlamıyla 1540 yılında Pedro de Valdivia tarafından fethedilir ve 1541 yılında Santiago şehri kurulur. Altın bulma hayalleriyle bu toprakları ele geçiren İspanyol yağmacıları zamanla altının olmadığını, bunun yerine oldukça uygun tarım olanaklarının varlığını keşfederler ve bölgeye yayılmaya başlarlar. Bunun yanında Mapuche kabileleri topraklardan atılmalarına sert bir şekilde karşılık verir ve yüzyıllar boyu devam edecek karşılıklı saldırılar kendini gösterir. Bölge için 1810 yılı İspanyol krallığından bağımsızlığın ilan olunduğu tarih olarak kayıtlara geçer ve 18 Eylül bugün ülkenin ulusal günü olarak kutlanmaktadır. 19. ve 20. yüzyıl boyunca birçok iç savaş, darbe ve baskı dönemleri yaşayan Şili en son Pinochet dönemi olarak bilinen 1973-1990 yılları arasında askeri cunta hükümetiyle yönetilmiştir.

Şili diğer İspanyol kolonilerinden izole olması sebebiyle daha homojen ve merkezi bir anlayışla yönetilmiştir. Ülkede bir milyon civarında Mapuche nüfusu olduğu varsayılırken, işgal sonrasında 20. yüzyıla kadar nüfusun çoğunluğu yok olmuş veya İspanyol nüfusunun içine karışarak “mestizo” olarak anılan grubu oluşturmuştur. Bugün Mapuche kökeni olan 2 milyona yakın Şilili olduğu varsayılmaktadır.