Sri Lanka Ekonomisi

Sri Lanka çay, kauçuk, kahve ve şeker ticaretiyle ön plana çıkmaktadır. Bunların arasında en önemli ihracat malı çay ise bilhassa 19 ve 20. yüzyılla beraber bir çeşit plantasyon ekonomisine geçiş yapılmasıyla değer kazanmıştır. Bu dönemde Seylan çayı, kauçuk ve tarçının ülkeyle özdeş bir tür markaya dönüşmüştür. İngiliz sömürge güçlerinin inşa ettiği modern limanların da büyük katkı sağladığı bu ticaret anlayışı sosyalist rejime dönüş yapılan 1948-1977 arası dönemde değişikliğe uğramıştır. Devletleştirme politikasının izlendiği bu dönemin ardından 1977’de serbest piyasa ekonomisine evrilen ülke ekonomisi özel girişimlere de olanak sağlamaya başlamıştır. 2010 yılıyla beraber hizmet sektöründe de büyük gelişmelerin yaşandığı ülke dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olarak kabul edilmektedir.