Ruanda’da Din ve İnanç

RwamaganaChurch.jpg

Ruanda genelinde hâkim olan din Hristiyan dinidir. Buna göre nüfusun yüzde 93,4'ü Hristiyan inancına göre yaşamını sürdürmektedir. Bu oran içerisinde Katolik mezhebine mensup Hristiyanların oranı yüzde 49,5, Protestan mezhebine mensup yüzde 39,4 ve diğer Hristiyan mezheplerine bağlı olanların oranı da yüzde 4,5 düzeyindedir. İslamiyet, ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olmasına rağmen nüfusun sadece yüzde 1,8'i İslam inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu iki dinin haricinde yerel dinlere inanan çok küçük bir toplulukta mevcuttur.