Belçika’nın Ekonomisi

Belçika'nın kuvvetle küreselleşmiş ekonomisi ve ulaşım altyapısı Avrupa'nın geri kalanı ile entegre edilmiştir. Ülkenin ileri derecede endüstrileşen bölgenin kalbindeki konumu, 2007'de dünyanın en büyük 15. ticaret ülkesi olmasına yardımcı olmuştur. Belçika 19. yüzyılda Endüstri Devrimi'ne katılan ilk kıta Avrupası devletidir.