İspanya Ekonomisi

Dünya Bankası verilerine göre İspanya dünyanın en büyük sekizinci ekonomisine sahiptir. CIA verilerine göre İspanya'nın Gayri Safi Milli Hasılası 1.362 trilyon dolardır. Kişi başına düşen GSMH ise yaklaşık 33.700 dolardır. İspanya ekonomisi 2007 yılında tüm G7 ülkelerini geride bırakarak yüzde 3.8 büyümüştür. İspanya 1999 yılında kendi para birimi peseta'yı bırakarak, diğer Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte euro para birimine geçmiştir. İspanya'da 22.19 milyon çalışan bulunurken, bunların yüzde 3.5'i tarımda yüzde 29.8'i sanayide, kalan yüzde 66.6'lık kesim de hizmet sektöründe çalışmaktadır. Ancak bununla birlikte yüzde 22.3'lük işsizlik oranıyla Avrupa ortalamasının üstündedir.