İngiltere Kültürü

Yüzlerce milletten insanın yaşadığı İngilteretam anlamıyla kozmopolit bir toplumdur. Özellikle de Londra. İngiliz mizacı bir hayli mesafelidir. Nezakete ve görgü kurallarına çok önem verilir. İngiltere’de kuyrukta bekleme görgüsü de önemlidir, bu konuda dikkatli olmamanız halinde sizi uyarmakta gecikmeyeceklerdir. Düzgün bir sıra oluşturmak ve sakince beklemek, bir müzeye girerken ya da otobüse binerken bile beklenen bir davranıştır. Bir kilise ziyareti esnasında erkeklerin şapkalarını çıkarmaları beklenir. Aksini kabalık olarak addederler. Genel olarak erkeklerin kapalı mekânlarda şapka takmalarına kabalık gözüyle bakılır.

İngiliz sosyal ve eğlence hayatının en önemli yapıtaşlarından biri olan publarda siparişinizi verdikten sonra peşin ödeme yapmanız beklenir.İngiltere’de trafik soldan akar. Karşıdan karşıya geçişlerde kullandığımız sağ sol kontrol sisteminin tam tersini kullanmamız gerekecektir.