Türkiye’nin Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri

Türkiye’nin başkenti, İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara ilidir. Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu ayrımlarda, coğrafi ve iklim özellikleri temel alınmıştır. En büyük şehri olan İstanbul, Marmara Bölgesi’nde yer alır. Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi ise sırasıyla batı ve güney sahil şeridini kaplar. Karadeniz bölgesi ülkenin kuzey hattı boyunca uzanır. Anadolu’nun tam ortasında İç Anadolu Bölgesi, doğuda Van Gölü ve Ağrı Dağı’nın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, güneydoğuda ise Mardin ilinin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer alır.

Bölgeler arasında ekonomik gelişmişlik, etnik yapı ve kültür açısından büyük farklar ve çeşitlilik vardır. En önemli şehirleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Mardin, Eskişehir ve Diyarbakır’dır.