Karabük Nerededir?

Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Karabük batısında Zonguldak, kuzeyinde Bartın, doğusunda Kastamonu, güneydoğusunda Çankırı, güneybatısında Bolu illeri ile komşudur. İstanbul’a 400 kilometre, Ankara’ya 220 kilometre, İzmir’e 729 kilometre uzaklıkta yer alan Karabük’ün en önemli akarsuyu Filyos Çayı’dır. Keltepe, Hodulca Dağı, Tepe Dağ, Kıraç Tepesi, Sarıçiçek Tepesi ildeki önemli yükseltiler arasındadır. Engebeli bir coğrafi yapıya sahip olan Karabük’te nüfusun büyük bir kısmı vadi tabanlarına yakın alanlarda yaşamaktadır.