Türkiye’de Din ve İnanış

Türkiye seküler bir devlettir, yani ülkede resmi bir din yoktur. Türkiye Cumhuriyeti yasasında din ve inanç özgürlüğüne dair madde bulunmaktadır. Ülke nüfusunun yüzde 96’lık büyük kısmını ise Müslüman nüfus oluşturur. Bunu ise Hristiyan ve Yahudi nüfus takip eder.