Türkiye’de İklim ve Hava Durumu

Türkiye’de farklı bölgelerde üç iklim tipi egemendir. Batı ve güney kıyılarında Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi, iç ve dağlık doğu bölgelerinde kara iklimi görülür. Okyanus iklimine benzer özellikler gösteren Karadeniz iklimi Karadeniz kıyılarında hâkimdir. Bu iklimde yazlar ılık ve yağışlı, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır.

Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi’nde, Doğu Anadolu Bölgesinde ve Ege Bölgesi’nin iç kesimini ifade eden İç Batı Anadolu bölgesinde kara iklimi hâkimdir. Bu iklimde yazlar sıcak ve kurak kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Yağış ve sıcaklık oranları rakıma göre değişmektedir. Akdeniz, Ege sahillerinde ve Güneydoğu Anadolu’nun belli kısımlarında hâkim olan Akdeniz ikliminde ise yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğu kesimlerinde iklim kara iklimidir.